Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

DokumentData

Term DokumentData
Definisjon Strukturert data for beriket visning i innbyggers postkasse
Datatype complexType
Kjelde DIFI

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype Beskrivelse
href 1..1 xsd:string Filnavn på data-dokumentet i dokumentpakken
mime 1..1 xsd:string Utvidelsens mime-type. SKAL LINKE TIL /forretningslag/Utvidelser.md

Xml eksempel

<data href="lenke.xml" mime="application/vnd.difi.dpi.lenke+xml" />