Hjem  >  resources  >  begrep  >  felles

tittel

Identifikator  
Term tittel
Definisjon Tittel eller navn på arkivenheten
Datatype string
Kilde NOARK 5
Kommentar Vil vises til Innbygger. Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet.

Attributter

Tittelen har et språk attributt som beskriver teksten. Språk attributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

Identifikator Kardinalitet Datatype
lang 1..1 spraak

Xml eksempel

<tittel lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</tittel>