Hjem  >  resources  >  begrep  >  felles

Mottaker

Definisjon Person som er mottaker av en sikker digital post
Kilde DIFI
Kommentar Skjema i sikker digital post støtter at Mottaker kan være en Person.
Identifikator Term Kardinalitet
Person Person 0..1