Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

Person

Term Person
Definisjon Person definert for Sikker digital post
Datatype complexType
Kilde DIFI
Kommentar Person er mottakeren som Digital Post skal sendes til.

Merk at Person ikke er unik definert på tvers av Difi sine felleskomponenter, men at hver av felleskomponentene har en definisjon av Person i forhold til behovene i den enkelte felleskomponentene.

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
personidentifikator 1..1 xs:string
postkasseadresse 1..1 xs:string

Xml eksempel

<sdp:Person>
    <sdp:personidentifikator>010122*****</sdp:personidentifikator>
    <sdp:postkasseadresse>1</sdp:postkasseadresse>
</sdp:Person>