Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

postkasseadresse

Term postkasseadresse
Definisjon Adresse til en Innbygger sin Postkasse hos en Postkasseleverandør
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Dette er en unik adresse for en Person sin Postkasseadresse hos en Postkasseleverandør. Enten digipost eller eboks. For definisjon av postkasseadressen hos Digipost se: https://www.digipost.no/plattform/annet/digipostadresser

Xml eksempel

<ns2:postkasseadresse>ola.nordmann#9YDT</ns2:postkasseadresse>