Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

personidentifikator

Term personidentifikator
Definisjon Identifikasjon av en person
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar personidentifikator er enten et fødselsnummer eller et gyldig D-nummer.

Xml eksempel

<ns2:personidentifikator>01012295312</ns2:personidentifikator>