Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

tekst

Term tekst
Definisjon Språksensitiv tekst-streng
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Språksensitiv tekst-streng. Bør vurdere hvordan man skal håndtere “default” språk

Egenskaper

| Identifikator | Term | Kardinalitet | Kommentar | | lang |

Xml eksempel

<Tekst lang="no">Dette er en tekst på bokmål</Tekst>