Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

prioritetType

Term prioritetType
Definisjon Definerer meldingens prioritering i forbindelse med meldingsutvekslingen.
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Ved prioritetType=1 vil meldingen behandles forran alle prioritetType=2 meldinger. Meldingen vil sendes til Innbygger sin postkasse innen minutter. Meldinger med prioritetType=1 kan medføre høyere kostnader for Avsender.
Gyldige verdier 1 ; 2
Standardverdi 2

Xml eksempel

<prioritetType>2</prioritetType>