Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

SmsVarsel

Term SmsVarsel
Definisjon Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker på sms
Datatype complexType
Kjelde DIFI
Kommentar Beskriver når det skal sendes sms varsel fra postkassen etter at posten er tilgjengeliggjort. Denne tjenesten vil medføre kostnader for Avsender

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype
mobiltelefonnummer 1..1 xs:string
Varslingstekst 1..1 Varslingstekst
Repetisjoner 1..1 sdp:Repetisjoner

Xml eksempel

  <smsVarsel>
   <mobiltelefonnummer>12121212</mobiltelefonnummer>
   <varslingsTekst lang="no">Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
   <repetisjoner>
    <dagerEtter>0</dagerEtter>
    <dagerEtter>7</dagerEtter>
   </repetisjoner>
  </smsVarsel>