Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

Repetisjoner

Term Repetisjoner
Definisjon Gjentagelser etter et bestemt tidspunkt
Datatype complexType
Kjelde DIFI
Kommentar Beskriver hvilke dager noe skal repeteres etter en definert dag, der dagerEtter angir hvor mange dager etter tidspunktet det skal repeteres. dagerEtter=0 betyr samme dag. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter en bestemt dag. Det kreves at alle dagerEtter er unike. For Sikker digital post er repetisjonene knyttet opp til virkningsdato. Det vil si at dagerEtter=0 betyr samme dag som virkningsdato. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter virkningsdato

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype
dagerEtter 0..25 xsd:nonNegativeInteger

Xml eksempel

   <repetisjoner>
    <dagerEtter>0</dagerEtter>
    <dagerEtter>7</dagerEtter>
   </repetisjoner>