Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

tilknyttetRegistreringSom

Term tilknyttetRegistreringSom
Definisjon Angivelse av hvilken “rolle” dokumentet har i forhold til registreringen
Datatype string
Kilde NOARK 5
Kommentar Obligatoriske verdier: “Hoveddokument”, “Vedlegg”

Xml eksempel

<tilknyttetRegistreringSom>Hoveddokument</tilknyttetRegistreringSom>