Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

Varsler

Term Varsler
Definisjon Informasjon om hvordan postkasseleverandør skal varsle Mottaker om den nye posten. Overstyrer Mottaker sine egne varslingspreferanser
Datatype complexType
Kjelde DIFI
Kommentar Varslingsinformasjonen angitt her vil overstyre Mottaker sine egne varslingspreferanser, det vil kunne komme som tillegg til Mottaker sine varslingvalg. Avsender kan med instillingene her styre både EpostVarsel og smsVarsel](/resources/begrep/sikkerDigitalPost/begrep/SmsVarsel) helt uavhengig av hverandre. Det vil si at Avsender kan velge å varsle i begge eller en av kanalene. Avsender kan velge selv hvilken kanal som velges, dette kan de gjøre med bakgrunn i sin egen kanalstrategi, erfaringer i forhold til åpningsgrad og kostnader. Bruk av SmsVarsel vil medføre egne kostnader for Avsender

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype
epostVarsel 0..1 sdp:EpostVarsel
smsVarsel 0..1 sdp:SmsVarsel

Xml eksempel - Brev som krever varsling etter eForvaltningsforskriften

 <varsler>
  <epostVarsel>
   <epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</epostadresse>
   <varslingsTekst>Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
   <repetisjoner>
    <dagerEtter>0</dagerEtter>
    <dagerEtter>7</dagerEtter>
   </repetisjoner>
  </epostVarsel>
 </varsler>

Xml eksempel - Avsender ønsker varsling i begge kanaler ved Levering

 <varsler>
  <epostVarsel>
   <epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</epostadresse>
   <varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
   <repetisjoner>
    <dagerEtter>0</dagerEtter>
   </repetisjoner>
  </epostVarsel>
  <smsVarsel>
   <mobiltelefonnummer>12121212</mobiltelefonnummer>
   <varslingsTekst>Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
   <repetisjoner>
    <dagerEtter>0</dagerEtter>
   </repetisjoner>
  </smsVarsel>
 </varsler>