Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

EpostVarsel

Term EpostVarsel
Definisjon Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker på epost
Datatype complexType
Kjelde DIFI
Kommentar Beskriver når det skal sendes epostvarsel fra postkassen etter at posten er tilgjengeliggjort

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype
epostadresse 1..1 xs:string
varslingstekst 1..1 varslingstekst
repetisjoner 1..1 sdp:Repetisjoner

Xml eksempel

  <epostVarsel>
   <epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</epostadresse>
   <varslingsTekst lang="no">Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
   <repetisjoner>
    <dagerEtter>0</dagerEtter>
    <dagerEtter>7</dagerEtter>
   </repetisjoner>
  </epostVarsel>