Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

epostadresse

Identifikator  
Term epostadresse
Definisjon Adresse til en elektronisk postkasse på Internett
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar En epostadresse lagret i Digital kontaktregister.

Følgende format regler gjelder for epostadresse

  • epostadresse er maks 50 tegn lang.
  • Formatreglene for epostadresse er styrt av flere RFC fra IETF, blant annet: RFC2822.
    • Trolig best/enklest dokumentert på wikipedia
  • Digital kontaktregister bruker pr. dags. dato Apache Commons Validator sin e-postadresse validator for å realisere formatreglene for epostadresse.

Xml eksempel

<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01012295312_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>