Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  testbrukere

Postkasser til testbrukere

OBS! UTGÅENDE DOKUMENTASJON - Ny dokumentasjon her

Merk! Testbrukere med rette egenskaper for testing av digital postkasse får en ved å sende en bestilling til servicedesk@digdir.no

Digital postkasse i testmiljø krever at testbrukere:

  • Har gyldig eID på nivå 4
  • Er registrert i test-folkeregisteret
  • Er registrert i kontakt og reservasjonsregisteret

En kan sjekke om testbrukere har rette egenskaper på denne måten:

eID på nivå 4 i testmiljøet:

Testes på følgende måte:

  1. Gå til brukerprofil i kontakt og reservasjonsregisteret: https://brukerprofil-ver1.difi.no/minprofil/
  2. velg BankID i ID-porten (engangskode: otp, passord: qwer1234)

Dersom innlogging med BankID med din testbruker ikke fungerer, så ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet på servicedesk@digdir.no.

Finne ut om testbruker finnes i test-folkeregisteret og sjekke profil i kontakt og reservasjonsregisteret:

Testes på følgende måte:

  1. Gå til brukerprofil i kontakt og reservasjonsregisteret: https://brukerprofil-ver1.difi.no/minprofil/
  2. Logg på med ønsket eID i ID-porten
  3. Se om navn vises for innlogget bruker øverst i høyre hjørne
  4. Sett e-post og gjerne mobilnummer til en varslingsadresse, slik at du kan motta varsel fra testmiljøene.

Opprett en digital postkasse på en testbruker

En kan opprette postkasse på testbrukere på to ulike måter. Enten ved å registrere direkte hos hver enkelt postkasseleverandør, eller ved å benytte forenklet postkasseregistrering via KRR. Begge deler er fort gjort og består kun av noen få klikk pr bruker.

Alternativ 1: Registrer testbrukeren direkte i testmiljøet til postkasseleverandørene:

Logg på med BankID underveis i opprettelsesprosessen.

Alternativ 2: Forenklet postkasseregistrering via KRR

Logg på: https://brukerprofil-ver1.difi.no/postkasse/, velg postkasse og følg instruksene.

Bytte postkasse for en testbruker:

Det er fullt mulig for brukere ha å flere digitale postkasser for private tjenester, men en kan bare ha en postkasse for brev fra det offentlige. Det offentlige har inngått avtale med e-Boks og Digipost om å levere digital postkasse til innbyggere for brev fra det offentlige. Innbygger kan fritt velge mellom disse, og kan når som helst bytte mellom postkasseleverandørene. For å kunne bytte må bruker ha opprettet konto/postkasse hos begge leverandørene på forhånd. Bytte av offentlig postkasse i testmiljøet gjøres igjennom brukerprofilen i kontakt og reservasjonsregisteret. (Merk at alle forutsetninger beskrevet i kapitlene over må være på plass)

Merk: Dersom det står: “Velg på norge.no” så har du ikke husket å opprette en postkasse først og da vil du måtte gjøre det først.

Vanlige spørsmål og problemstillinger

Spørsmål: “jeg har valgt meg en postkasse men når jeg gjør oppslag i kontakt og reservasjonsregisteret får jeg tilbake status IKKE_REGISTRERT”

Svar: Som oftest skyldes dette en forveksling/blanding av de to funksjonelle testmiljøene til kontakt og reservasjonsregisteret. Oppslaget i kontakt og reservasjonsregisteret må gjøres mot verifikasjon1-miljøet (ver1), samme miljø som du bruker for å velge deg postkasse.

adressen til kontakt og reservasjonsregisteret må altså være: https://kontaktinfo-ws-ver1.difi.no/kontaktinfo-external/ws-v5 (merk “-ver1” i url’en både for lenken til oppslagstjenesten og brukerprofilen)