Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag  >  StandardBusinessDocument

StandardBusinessDocumentHeader

Identifikator  
Term StandardBusinessDocumentHeader
Definisjon Informasjon relatert til ruting og adressering av en melding. Forkortelse: SBDH. Avsender og mottaker definert i SBDH vil alltid reflektere de tekniske endepunktene i meldingsutvekslingen.
Kilde GS1

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
HeaderVersion 1..1 xs:string “1.0”
Sender 1..1 sbdh:Sender Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen. Alle kvitteringer skal addresseres til denne parten som mottaker
Receiver 1..1 sbdh:Receiver Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen. Ved initiell sending av melding vil dette alltid være en postboks eller utskriftsleverandør.
DocumentIdentification 1..1 sbdh:DocumentIdentification Unik identifikator for meldingen, generert av Avsender
BusinessScope 1..1 sbdh:BusinessScope Unik identifikator for konversasjonen, knytter meldinger og tilhørende kvitteringer sammen

Kommentar

Sender/Receiver indikerer retning på meldingsprosessen. For eksempel i FormidleDigitalPostForsendelse prosessen så vil Sender være Databehandler og Receiver være Postkasse.

Merk også at Sikker Digital Post sin bruk av SBDH er strengere enn den offisielle standarden (BusinessScope er obligatorisk i Sikker Digital Post). Konsekvesen er at man kan få en forretningsrelatert feilmelding selv om XML’en validerer mot xsd.

XML eksempel fra Databehandler til Postkasseleverandør

** En melding fra Databehandler med orgnummer: 123456789 til Postkasseleverandør med orgnummer: 987654321

** Databehandler har generert en unik DocumentIdentification.InstanceIdentifier for denne meldingen: “35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0”

** Databehandler har generert en unik BusinessScope.InstanceIdentifier for hele konversasjonen: “37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45”

*** Dette vil brukes for å knytte seinere meldinger i samme konversasjon sammen.

``` brush: xml; toolbar: false 1.0 9908:123456789 9908:987654321 urn:no:difi:sdp:1.0 1.0 35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0 digitalPost 2014-05-26T13:08:00.288+02:00 ConversationId 37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45 urn:no:difi:sdp:1.0


###XML eksempel fra Postkasseleverandør til Databehandler

****En melding fra [Postkasseleverandør](/resources/begrep/sikkerDigitalPost/forretningslag/Aktorer) med orgnummer:
987654321 til [Databehandler](/resources/begrep/sikkerDigitalPost/forretningslag/Aktorer) med orgnummer: 123456789

****[Postkasseleverandør](/resources/begrep/sikkerDigitalPost/forretningslag/Aktorer) har generert en unik
DocumentIdentification.InstanceIdentifier for denne meldingen:
“12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e”

****[Postkasseleverandør](/resources/begrep/sikkerDigitalPost/forretningslag/Aktorer) bruker den
BusinessScope.InstanceIdentifier som [Databehandler](/resources/begrep/sikkerDigitalPost/forretningslag/Aktorer) har
generert.

****\*Dette er knytningen mot den opprinnelige forsendelsen.

``` brush: xml; toolbar: false
  <ns3:StandardBusinessDocumentHeader>
    <ns3:HeaderVersion>1.0</ns3:HeaderVersion>
    <ns3:Sender>
      <ns3:Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:987654321</ns3:Identifier>
    </ns3:Sender>
    <ns3:Receiver>
      <ns3:Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</ns3:Identifier>
    </ns3:Receiver>
    <ns3:DocumentIdentification>
      <ns3:Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Standard>
      <ns3:TypeVersion>1.0</ns3:TypeVersion>
      <ns3:InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</ns3:InstanceIdentifier>
      <ns3:Type>digitalPost</ns3:Type>
      <ns3:CreationDateAndTime>2014-05-26T13:08:00.288+02:00</ns3:CreationDateAndTime>
    </ns3:DocumentIdentification>
    <ns3:BusinessScope>
      <ns3:Scope>
        <ns3:Type>ConversationId</ns3:Type>
        <ns3:InstanceIdentifier>37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45</ns3:InstanceIdentifier> 
        <ns3:Identifier>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Identifier>
      </ns3:Scope>
    </ns3:BusinessScope>
  </ns3:StandardBusinessDocumentHeader>