Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  transportlag  >  Meldingsutveksling

Meldingsutveksling

Spesifikasjon for meldingutveksling i Sikker digital Post

Postforsendelsen skal overføres fra Databehandler ved bruk av en ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH).
MSH’en er virksomhetens tilgangpunkt inn til ebMS 3.0 rammeverket som er ansvarlig for videre transport.
Avsender sin MSH skal støtte The AS4 Light Client Conformance Profile

Det er flere forskjellige scenarier for hvordan MSH blir tatt i bruk av (eller integrert inn i) avsender sine løsninger.
Det er opp til avsender om man vil fullintegrere MSH inn i eksisterende løsning, benytte seg av en standard “hyllevare” løsning med lokal integrasjon eller benytte seg av tredjepart som MSH.

Les mer om meldingsidentifikatorer

AS4 Light Client profilen

ebMS benytter konseptet P-Mode (Processing Mode) til å beskrive en samling parameterer som definerer hvordan en melding er utvekslet mellom to Message Serivce Handlers (MSH). P-Mode paramtererne er delt inn i flere undergrupper for generelle, protokoll, forretningsinfo, feilhåndtering, pålitlighet og sikkerhet.

AS4 Light client profilen definerer hvilke av disse som en implementasjon skal støtte.

Grensesnitt mellom avsender og MF

Grensesnittet mellom avsender og meldingsformidler har to sett med P-Mode parametere:

Message Partition Channel (mpc)

Sentralt i utvekslingsmønsteret er (Link til Message Partition Channel skla her(../UserMessage/mpc)) som blir brukt til å angi informasjon om hvilken kø man formidler/sjekker informasjon i. Denne blir brukt til å angi prioritet på meldingen, samt støtte at en teknisk avsender har håndterer flere avsendere.

Mellomlagring av meldinger i Meldingsformidler

Meldingsformidler mellomlagrer meldinger i en tidsperiode for å skjule kompeksitet for avsender.
Det mest aktuelle scenariet for Digitalpost meldinger er relatert til planlagt/ikke planlagt nedetid mellom eller hos leverandører av komponenter i infrastrukturen, for eksempel nedetid hos er postkasseleverandør.
For kvitteringsmeldinger mellomlagrer meldingsformidler meldingene i en kø til de blir hentet av avsender.
Målsetningen er at infrastrukturen i høyest mulig grad skal fungere normalt for avsender når denne type hendelser blir håndtert.

Normalt vil meldinger til Postkasseleverandørene mellomlagres i sekunder eller opp til noen minutter (10 til 15 minutter).
For kvitteringsmeldinger til Avsender så er mellomlagringstiden avhengig av hvor ofte Avsender henter kvitteringene, les mer om dette i kapittelet nedenfor.

Maksimal tid for mellomlagring er definert slik:

 • normal melding
  Mellomlagres i opptil 25+5 dager
 • prioritert melding
  Mellomlagres i opptil 24 timer

Denne lange mellomlagringstiden er kun aktuell i spesielle tilfeller der en aktør har en feil, eller det på annen måte er behov for manuell oppfølging av en melding for å få ferdigbehandlet den.

Intervall mellom kvitteringsforespørsler

Ved KvitteringsForespoersel så er det forventet at man respekterer følgende intervaller mellom hver forespørsel når forrige forespørsel returnerte at det er ikke er meldinger å hente:

 • normal
  Vent minst 10 minutter før neste forespørsel
 • prioritert
  Vent minst 1 minutter før neste forespørsel

Duplikate meldinger/resending av mendlinger

Automatisk resending av en melding som ikke er kommet fram er en valgfri opsjon i AS4. Dersom en avsendervirksomhet benytter seg av denne type funksjonalitet, så skal denne gjøres i henhold til AS4 profilen.

Merk at det er et klart skille mellom å resende en melding automatisk i AS4/MSH og resending fra fagsystemet/avsender. Dersom fagsystemet resender en melding så er dette en ny melding for meldingsutvekslingsrammeverket og skal ikke ha samme MessageId som forrige melding.

Duplikatsjekk skjer i henhold til AS4 standarden ved at MessageId skal være unik. Det blir ikke gjort semantisk/innholdssjekk for å finne duplikater.

Eksempler

Det er utarbeidet eksempler på SOAP meldinger knyttet til flyt diagrammet over