Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag  >  Dokumentformat

ehf

 • Identifikator
  [}](
 • Term
  ehf
 • Definisjon
  EHF faktura fil
 • Datatype
  fil

Dersom en melding er levert som ren EHF vil denne vises til posttmottaker uten bruk av nettlesertillegg.
EHF filen vil konverteres til en HTML visning i henhold til Difi sin mal for visning av EHF filer til innbyggere.

Postkasseleverandøren kan ha funksjonalitet for å maskinelt behandle EHF fakturaen for videresending direkte til nettbanken til innbygger.
En slik tjeneste vil da være priset. Se prisoversikt på http://samarbeid.difi.no

Forutsetning ved sending av EHF filer

 1. Det er kun støtte for å sende EHF faktura
  #* Sending av EHF kreditnota er ikke støttet i digital postkasse til innbyggere
 2. Mimetype for EHF faktura skal være: “application/ehf+xml”
 3. EHF filen skal alltid være hoveddokument
  #* EHF filen kan sendes som vedlegg, men da er det ikke garantert at dette vil kunne vises til innbyggere i annet enn XML format
 4. Det skal kun sendes en EHF fil i en forsendelse
 5. Postkasseleverandør vil kun validere EHF filen i henhold til XSD.
  #* Det er Avsender sitt ansvar at data i EHF filen er korrekt
 6. Det skal ikke være embedded vedlegg i EHF filen.
  #* Eventuelle vedlegg til EHF filen skal legges som ordinære vedlegg i dokumentpakken
  #* Difi kan ikke garantere for at embedded vedlegg i EHF faktura vil vises i postkassene.

Forutsetninger for maskinell behandling av EHF fakturaen i digipost:

 • Det må finnes exakt en PaymentMeans.
 • Det må finnes exakt en PaymentId inne i paymentMeans
 • Det må finnes en PaymentMeanDueDate
 • Det må finnes en PayeeFinancialAccount med ID och SchemeID
 • PayeeFinancialAccount SchemeID må være IBAN
 • Valutan må være NOK