Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag  >  StandardBusinessDocument

BusinessScope

Identifikator  
Term BusinessScope
Definisjon inneholder identifikasjon om dokumentet
Kilde GS1

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype Verdi
Type 1..1 xs:string “ConversationId”
InstanceIdentifier 1..1 xs:string Unik identifikator for konversasjonen. Identifikator som binder meldinger og tilhørende kvitteringer/feilmeldinger sammen. Opprettet av Databehandler. Se format under.
Identifier 1..1 xs:string “urn:no:difi:sdp:1.0”

Format InstanceIdentifier

InstanceIdentifier er i XML skjemaet for SBDH definert som en tekst-streng. I Sikker Digital Post skal denne alltid være en GUID som validerer mot følgende regulært uttrykk:

  [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12} 

Rett format på InstanceIdentifier blir håndhevet av meldingsformidler.

Xml eksempel

  <ns3:BusinessScope>
    <ns3:Scope>
      <ns3:Type>ConversationId</ns3:Type>
      <ns3:InstanceIdentifier>37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45</ns3:InstanceIdentifier> 
      <ns3:Identifier>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Identifier>
    </ns3:Scope>
  </ns3:BusinessScope>