Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  meldinger

MottaksKvittering

Identifikator  
Term MottaksKvittering
Definisjon En Kvitteringsmelding til Avsender om at utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og har lagt den klar for utskrift.
Kilde DIFI
Kommentar Denne Kvitteringen leveres tilbake så fort utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og validert at den kan skrives ut. Forsendelsen vil så legges i kø og tas med i neste utskriftsjobb for denne type post.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur
tidspunkt 1..1 xs:dateTime