Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  meldinger

AapningsKvittering

Identifikator  
Term AapningsKvittering
Definisjon En KvitteringsMelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
Kilde DIFI
Kommentar Åpningskvitteringer blir bare sendt dersom dette er bestilt av Avsender i digital post meldingen ved å spesifisere dette i digitalpostinfo. Mottaker må aksepteres at det sendes en ÅpningsKvittering til Avsender for å få lest den digital posten. Mangel på ÅpningsKvittering betyr at Mottaker ikke har lest dokumentet.

Bruk av ÅpningsKvittering er priset for Avsender.

Åpningskvittering vil være påkrevd helt frem til Innbygger har akseptert at kvitteringen sendes til Avsender. Det vil si at Åpningskvittering kan komme lang tid etter at digital post meldingen blir sendt.

Anbefalt bruk

Åpningskvittering er en funksjonalitet som brukes av Avsendere kun etter en grundig og dokumentert vurdering.
Funksjonaliteten vil kunne oppleves som påtrengende for Mottaker da man ikke får tilgang til å lese den posten man har mottatt uten å godta at kvitteringen blir sendt.

For mer informasjon om bruk av denne funksjonaliteten kan man ta kontakt med Sentralforvalter.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur
tidspunkt 1..1 xs:dateTime