Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag

Sending av digital post på vegne av andre

Sending av Post på vegne av andre

Digital post til innbyggere har støtte for at en virksomhet kan sende post på vegne av en annen.
Dette kan brukes både dersom en virksomhet har en databehandler som skal sende post på deres vegne eller i de tilfeller at en virksomhet har underliggende enheter/virksomheter.
Her er det beskrevet noen eksempler på hvordan en virksomhet kan sende post på vegne av andre.

Eksempel - bruk av databehandler

I dette eksemplet er Helfo Behandlingansvarlig og NAV er databehandler for Helfo.
Nav har den tekniske integrasjonen og kan bruke sitt virksomhetssertifikat på vegne av Helfo dersom Helfo tillatter dette.
Både Helfo og Nav er opprettet med kontoer hos postkasseleverandørene, Helfo som Ansvarlig postavsender og Nav som Teknisk postavsender.

[Bruk av databehandler

Eksempel - Sending fra underliggende avdeling

I dette eksemplet har Kreftregisteret ønske om at postavsender skal være er en av de underliggende prosjektene de har (Tarmkreftscreening, Masseundersøkelse mot livmorhalskreft, Mammografiprogrammet) i sin virksomhet.
De underliggende prosjektene er ikke egne selvstendige virksomheter med eget organisasjonsnummer.
Kreftregisteret er teknisk avsender og bruker sitt virksomhetssertifikat for alle de underliggende prosjektene som er postavsender.
Både Kreftregisteret og de underliggende prosjektene er opprettet med kontoer hos postkasseleverandørene.
Kreftregisteret bruker avsenderidentifikator for å skille på hvilket prosjekt som er postavsender.

[Bruk av avsenderidentifikator