Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag  >  StandardBusinessDocument

DocumentIdentification

Identifikator  
Term DocumentIdentification
Definisjon inneholder identifikasjon om dokumentet
Kilde GS1

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype Verdi
Standard 1..1 xs:string “urn:no:difi.sdp:1.0”
TypeVersion 1..1 xs:string “1.0”
InstanceIdentifier 1..1 xs:string Unik identifikator for meldingen. Opprettet av Databehandler. Se format under.
Type 1..1 xs:string Type forretningsmelding. Skal alltid være “local-name” til rot-elementet XML’en til forretningmeldingen. Se kodeverk under
MultipleType 0..0 xs:boolean brukes ikke
CreationDateAndTime 1..1 xs:dateTime Tidspunkt for oppretting av Standard Business Document

Format InstanceIdentifier

InstanceIdentifier er i XML skjemaet for SBDH definert som en tekst-streng. I Sikker Digital Post skal denne alltid være en GUID som validerer mot følgende regulært uttrykk:

  [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12} 

Rett format på InstanceIdentifier blir håndhevet av meldingsformidler.

Kodeverk: Type

I Sikker Digital Post vil type være en av følgende:

 • digitalPost
 • kvittering

Xml eksempel

  <DocumentIdentification>
    <Standard>urn:no:difi.sdp:1.0</Standard>
    <TypeVersion>1.0</TypeVersion>
    <InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</InstanceIdentifier> <!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDB -->
    <Type>digitalPost</Type>
    <CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
  </DocumentIdentification>

XSD


<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   targetNamespace="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
   xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
   elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

 <xs:complexType name="DocumentIdentification">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Standard" type="xs:string"/>
   <xs:element name="TypeVersion" type="xs:string"/>
   <xs:element name="InstanceIdentifier" type="xs:string"/>
   <xs:element name="Type" type="xs:string"/>
   <xs:element name="MultipleType" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="CreationDateAndTime" type="xs:dateTime"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:schema>