Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag  >  StandardBusinessDocument

Sender

Identifikator  
Term Sender
Definisjon Avsender som har initiert en meldingsprosess mot meldingsutvekslingsrammeverket.
Kilde GS1
Kommentar Sender den som har signert Standard Business Document. Regler for hvem som opptrer som Sender er beskrevet under.

*For digital post meldinger er Sender

*For digital post kvitteringer er Sender

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
Identifier 1..1 https://difi.github.io/felleslosninger/virksomhetsidentifikator.html  

XML eksempel

brush: xml; toolbar: false
  <Sender>
    <!-- orgnr avsender -->
    <Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
  </Sender>