Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  testbrukere

Testmiljø for digital postkasse

Her er en beskrivelse av de testmiljøer som er tilgjengelig for kunder og bruksområdet for disse.

Funksjonell testing:

Digitaliseringsdirektoratet har ett funksjonelt testmiljø tilgjengelig for kunder. Miljøet er beregnet til funksjonell testing av integrasjoner mot digital postkasse til innbyggere. Det funksjonelle testmiljøet er knyttet opp mot ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisterets testmiljø; verifikasjon 1 (ver1). Funksjonelt testmiljø skal benyttes av kunder som skal integrere seg mot Digitaliseringsdirektoratets felleskomponenter og kan også benyttes til feilsøking i etablerte integrasjoner. Det funksjonelle testmiljøet har samme versjon av Digitaliseringsdirektoratets felleskomponenter som produksjonsløsningen. Når en ny versjon av Digdirs felleskomponenter er satt i produksjon, vil testmiljøet bli oppgradert tilsvarende. For å hindre nedetid og andre problemer i det funksjonelle testmiljøet er det etablert noen kjøreregler for hvordan miljøet skal brukes.

Kjøreregler for bruk av det funksjonelle testmiljøet:

  • Det skal kun brukes fiktive testdata i funksjonelt testmiljø. Ingen sporbare personopplysninger skal brukes.
  • Størrelsen på dokumenter, logoer og annet som brukes bør være som forventet i produksjon.
  • Alle forsendelser eldre enn 30 dager slettes automatisk fra funksjonelt testmiljø, unntak fra denne regelen kan avtales.
  • Mengden brev som sendes innenfor en periode skal ligne produksjonsmønsteret. Unngå å sende veldig mange brev innenfor en kort periode med mindre det er planlagt trafikkmønster.
  • Det totale antallet brev som sendes over tid bør ikke være for høyt.
  • Brev bør fordeles til flere test-mottakere. Unngå å sende veldig mange brev til samme test-mottakere.

Ytelsestesting:

Digitaliseringsdirektoratet tilbyr også et eget ytelsestestmiljø som kan bestilles for å utføre test av ytelsen til kundens tjeneste i samspill med digital postkasse. Ytelsestesting skal varsles på forhånd, og tilgang til ytelsestest-miljøet må bestilles ved å sende en mail til servicedesk@digdir.no. Dette er en tilleggstjeneste som er ytterligere beskrevet i tilleggstjenester for Digitaliseringsdirektoratets felleskomponenter. Ved oppgradering av funksjonelt testmiljø til nye releaser, vil Digitaliseringsdirektoratet kunne stenge tilgangen i en kortere periode (1-2 dager). Dette blir varslet i forkant på samarbeidsportalen.