Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag

Sending av digital post

Prosess for sending av digital post

Meldingen i Sikker digital post flyter mellom Aktørene slik det beskrives i flyt diagrammet under.

Ovordnet er meldingsflyten slik:

  1. Avsender1 sender en Digital postmelding via Meldingsformidler til Postkasse
  2. Postkasse sender en eller fler Kvitteringsmeldinger til Meldingsformidler
  3. Avsender henter Kvitteringsmeldinger fra Meldingsformidler

(Meldinger prefikset eb: i diagrammet tilhører transportlaget, men er tatt med for å vise sammenhengen)

[Prosess for sending av digital post

Prosess Fra Til Beskrivelse
DigitalPostmelding Avsender Meldingsformidler Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen
DigitalPostmelding Meldingsformidler Postkasse Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkassen har returnert en transportkvittering.
Leveringskvittering Postkasse Meldingsformidler Postkassen sender en Leveringskvittering for å signalisere at postkassen har mottatt og behandlet meldingen, og postkassen tar ansvar for å levere denne til Mottaker
HentKvittering Avsender Meldingsformidler Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer2

  1. Avsender bør også ha et aktivt forhold til statusen til en melding. Meldingsflytdiagrammet kan med fordel ses i sammenheng med tilstandsdiagrammet for sikker digital post.

  1. Dette kan være andre typer kvitteringer enn Leveringskvittering