Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag  >  Dokumentpakke

manifest

Term manifest
Definisjon inneholder metadata relatert til hver fil i en forsendelse.
Datatype complexType
Kilde DIFI
Kommentar Manifest er en xml
fil som inneholder relevant informasjon om dokumentene i dokumentpakken. Manifest xml
filen skal langtidsoppbevares sammen med dokumentene for å bevare integriteten på hele dokumentpakken over lang tid.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Mottaker 1..1 sdp:Mottaker
Avsender 1..1 sdp:Avsender
hoveddokument 1..1 sdp:Dokument
vedlegg 0..200 sdp:Dokument

Eksempel

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest
 xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-manifest.xsd ">

 <mottaker>
  <person>
   <personidentifikator>17051400000</personidentifikator>
   <postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</postkasseadresse>
  </person>
 </mottaker>

 <avsender>
  <organisasjon authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</organisasjon>
  <avsenderidentifikator>A</avsenderidentifikator>
  <fakturaReferanse>ABC barnehage</fakturaReferanse>
 </avsender>

 <hoveddokument href="vedtak_2398324.pdf" mime="application/pdf">
  <tittel lang="no">Vedtak</tittel>
 </hoveddokument>

 <vedlegg href="info.html" mime="text/html">
  <tittel lang="no">informasjon</tittel>
 </vedlegg>

 <vedlegg href="journal.txt" mime="text/plain">
  <tittel lang="no">journal</tittel>
 </vedlegg>

</manifest>