Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag

Struktur på melding

Overordnet struktur på forretningsmeldinger

Alle meldinger sendt gjennom Sikker digital post infrastrukturen har samme grunnleggende struktur, og består av følgende (nestede) hovedelementer, innenfra og utover:

  • Dokumentpakke - dette er selve meldingen som skal sendes gjennom infrastrukturen. Denne består av et dokument med eventuelle vedlegg.
  • Forretningsmelding - (forretnings)informasjon til Postkasse om hvordan Dokumentpakken skal behandles.
  • Standard Business Document - (forretnings og ruting)informasjon til Meldingsformidler om hvordan Forretningsmeldingen skal behandles.
  • Transportinformasjon (AS4/SOAP) - Informasjon som transportlaget trenger for å formidle meldingen mellom to punkt.

Tabellen under angir normal ansvarsfordeling/eierskap på de forskjellige delene av forretningsmeldingen. Eier har ansvar for å ivareta integriteten for sin del av meldingen, samt håndtering av integritet i neste nivå i meldingen.
I praksis betyr dette at eier er ansvarlig for signering av sin del.

Element Eier Identifikator Kontroll eierskap Kommentar
Dokumentpakke Avsender Manifest/Avsender Signerte bruksvilkår med Sentralforvalter Eierskapet til dokumentpakken blir bruk til å garantere integriteten til dokumentpakken over tid. Det kan tenkes at dokumentpakken blir signert av en Databehandler. I så tilfelle bør dette klart framkomme av selve dokumentet, slik at Mottaker forstår sammenhengen.
Forretningmelding Avsender DigitalPostMelding/Avsender Registrert hos Sentralforvalter Vil som regel være den samme som eier av dokumentpakken.
Standard Business Document Avsender DigitalPostMelding/Avsender Registrert hos Sentralforvalter Skal alltid være den samme som eier av Forretningsmelding
Transportinformasjon Avsender SBDH/Sender Angitt som sender i Standard Business Document, registrert hos Sentralforvalter Aktøren som er ansvarlig for kommunikasjon med Meldingsformidler. Bør være den samme som over, men kan være en Databehandler

Meldingsformidler er ansvarlig for å validere eier-integriteten i meldingen på vegne av Sentralforvalter. Meldinger som ikke har gyldig integritet blir avvist.
Integriteten blir sjekket ved å sammenligne virksomhetsidentifikator i virksomhetssertifikat med identifikator i meldingen på signaturen relatert til den delen av meldingen,
og at kombinasjonen av disse stemmer med opplysninger registrert hos Sentralforvalter.

Praktiske eksempler

“Best practise” eksempel

Avsender (NAV) tilpasser eget fagsystem og bruker sitt eget virksomhetssertifikat

Felt Verdi1 Signatur1 Validering
Manifest/Avsender NAV NAV Postboks sjekker at Dokumentpakken er signert av NAV, verdien i Manifest/Avsender er NAV og at Manifest/Avsender har samme verdi som DigitalPostMelding/Avsender
DigitalPostMelding/Avsender NAV - Meldingsformidler sjekker at kombinasjonen DigitalPostMelding/Avsender og SBDH/Sender er gyldig (godkjent av Sentralforvalter)
SBDH/Sender NAV NAV Meldingsformidler sjekker at signaturen stemmer med verdien i SBDH/Sender (skal være like)
ebms/SOAP NAV NAV Meldingsformidler sjekker at denne er korresponderer med SBDH/Sender. For Postboks vil denne verdien alltid være Meldingsformidler (men den skal fortsatt valideres for å sikre at den kommer fra Meldingsformidler

“Påvegne” eksempel

Avsender (Bunadsrådet) bruker en skytjeneste levert av Acos

Felt Verdi1 Signatur1 Validering
Manifest/Avsender Bunadsrådet Acos Postboks sjekker at Dokumentpakken er signert av Acos, verdien i Manifest/Avsender er Bunadsrådet og at Manifest/Avsender har samme verdi som DigitalPostMelding/Avsender
DigitalPostMelding/Avsender Bunadsrådet - Meldingsformidler sjekker at kombinasjonen DigitalPostMelding/Avsender og SBDH/Sender er gyldig (godkjent av Sentralforvalter)
SBDH/Sender Acos Acos Meldingsformidler sjekker at signaturen stemmer med verdien i SBDH/Sender (skal være like)
ebms/SOAP Acos Acos Meldingsformidler sjekker at denne er korresponderer med SBDH/Sender. For Postboks vil denne verdien alltid være Meldingsformidler (men den skal fortsatt valideres for å sikre at den kommer fra Meldingsformidler

Standarder benyttet i strukturen

For mer informasjon se relevante deler av dokumentasjonen.

  1. Det er brukt organisasjonsnavn i stedet for organisasjonsnummer for å gjøre det litt mer lesevennlig.