Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  feilhandtering

Feilhåndtering

Feilhåndtering

Uniform håndtering og forståelse av feil er viktig for å oppnå høy kvalitet på tjenesten Sikker Digital Post.

Generelt så skal man benytte en fail-fast tankegang. Dette betyr at man skal prøve å identifisere kjente feil og feilsituasjoner så tidleg som mulig i prosessen,
slik at man kan gi rask og god tilbakemelding til avsender. I tillegg skal man så langt som mulig benytte standardiserte feilmeldinger og feilmeldingsrutiner i henhold til de standarder som er i bruk der feilen oppstår.

Gruppering av feil

Feil blir gruppert på følgende måte:

Forvaltingsrelaterte og tekniske feil Forvaltningsemssige feil som for eksempel manglande avtale med sentralforvalter for tilgang til løsningen, eller andre tekniske feil som gjør det umulig å behandle en melding, for eksempel ugyldig utformet XML  
Transportfeil Feil relatert til transportlaget, for eksempel feil i validering av signatur  
Forretningsfeil Feil relatert til forretningslaget, som manglende evne til å utføre “bestilt” funksjonaltet som for eksempel varsling