Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag

Tilstander for Avsender

Tilstander for Sikker digital postforsendelse hos Avsender

Under er en beskrivelse av tilstanden for en forsendelse sett fra Avsender. Målsetningen med tilstandsdiagrammet er å gi Avsendere en forståelse av hvilke prosesser og rutiner som bør etableres ved integrasjon mot Sikker digital post.

Utkast til tilstandsdiagram for prosess hosavsender

Tilstander

Tilstand Beskrivelse Lenker
Start Avsender må klargjøre posten før sending i henhold til ekspederingsprosessen. ekspedere post
Sendt Avsender har sendt meldingen vellykket til Meldingsformidler. Meldingsformidler har nå ansvar for å få levert meldingen til Postkassen.  
Transportfeil Avsender får transportfeil ved sending av digital post til Meldingsformidler. Posten vil ikke blir tilgjengeliggjort og Avsender er ansvarlig for å resende posten ebMS/meldingsutveksling
Sending OK Avsender har mottatt en Leveranse kvittering fra Postkasseleverandør som garanterer for at posten vil tilgjengeliggjøres og at Innbygger vil bli varslet Leveransekvittering
Melding åpnet Avsender har i den digital postforsendelsen påkrevd at Innbygger skal sende en åpningskvittering. Innbygger har akseptert at kvittering skal sendes tilbake og nå åpnet posten. Åpningskvittering
Feil registrert Avsender mottar en Feilmelding fra Postkasseleverandør. Feilen må avvikshåndteres og skal ikke resendes. Feilmelding , Avvikshåndtering
Avvikshåndtering Feilmeldingen mottatt har informasjon om feilen må rettes av Avsender eller Sentralforvalter. Feil rapporteres som avtalt i bruksvilkår for Sikker digital post samarbeidsportalen , Feilmelding
Melding avsluttet Avsender avslutter meldingen enten ved at den er sendt vellykket eller ved at en feil er avvikshåndtert og eventuell ny post sendt  

Overganger

Overganger Beskrivelse Lenker
Send melding Avsender sender Digital post til Meldingsformidler Transport, Prosessbeskrivelse, DigitalPostmelding
Sending feilet Avsender får ikke en vellykket transport kvittering fra meldingsformidler ebMS
Resending Avsender har håndtert transportfeilen enten ved å rette feil i eget system eller igjennom dialog med Sentralforvalter samarbeidsportalen
Kvittering mottatt Avsender mottar en Leveransekvittering fra postkasseleverandør Leveransekvittering
Feilmelding Avsender mottar en Feilmelding fra Postkasseleverandør Feilmelding
Kvittering mangler Avsender skal få en Leveransekvittering fra Postkasseleverandør. Når dette ikke mottas må Avsender forvente at det har oppstått en feil. Avvikshåndtering
Varsling feilet Avsender mottar en Varslingfeilet kvittering fra Postkasseleverandør. Varslinger til Innbygger er dermed ikke utført som avtalt og må feilhåndteres VarslingfeiletKvittering
Åpningskvittering Avsender mottar en Åpningskvittering. Innbygger har åpnet posten. Åpningskvittering