Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag

Prisen på digital post

Hva er prisen på sending av en Digital post?

Kostnadene knyttet til en sending av Digital post er i stor grad knyttet til det innholdet som skal langtidslagres.
Derfor er prisen regnet ut i fra det innhold som postkasseleverandørene er forpliktet til å langtidslagre.

Les mer om hva som langtidslagres hos postkasseleverandørene i seksjonen om Dokumentpakken.

Prisen på en forsendelse regnes ut i fra størrelsen på Dokumentpakkens innhold, før det det pakkes ned.

Priser

Se Samarbeidsportalen for informasjon oversikt over oppdaterte priser.