Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  transportlag

Meldingsformat

Meldingsformat

Transportlaget i Sikker Digital Post benytter seg av AS4 light client conformance profile som rammeverk for å overføre Forretningsmeldinger.

I praksis medfører dette at forretningsmeldingen blir pakket inn som en SOAP melding som illustrert i eksemplene.

Illustrasjon

En komplett melding slik som den blir overført mellom to punkter i infrastrukturen kan illustreres på følgende måte:

Figuren viser en overordnet beskrivelse av meldingen i Sikker digital
post