Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  meldinger

Forretningsmeldinger

Forretningsmeldingene i Sikker Digital Post

Alle meldinger er beskrevet i Standard Business Document. Denne klassen inneholder to klasser:

  • Det ene er StandardBusinessDocumentHeader som er felles for alle meldinger.
  • Den andre er Meldingsklassen som enten er av typen Digitalpost, Feil eller Kvittering. Kvittering kan være av typen VarslingfeiletKvittering, Åpningskvittering eller LeveringsKvittering.

Klassediagram

Meldingen er en av følgende typer beskrevet i diagrammet under.

Meldingstypene

Meldingstypen er definert i DocumentIdentification og er en av følgende:

Type Beskrivelse
Digitalpost Forsendelse av digital post
LeveringsKvittering Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort eller at en fysisk post er postlagt
ÅpningsKvittering Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet
Varslingfeilet Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt
MottaksKvittering Kvittering fra utskrift og forsendelsestjenesten om at melding er mottatt og lagt til print
ReturpostKvittering Kvittering fra utskrift og forsendelsestjenesten om at posten ikke har blitt levert til Mottaker.
Feil Generell melding om at det har skjedd en feil.
FlyttetDigitalpost For flytting av post fra en postkasse til en annen. Brukes kun i mellom postkasseleverandørene

Felles meldingsatributt

Alle meldingene består av et felles attributt uavhengig av meldingstypen.
Resten av attributtene er definert i de enkelte meldingstypene, se over.

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur

krav til signaturen

Det er satt følgende krav til signaturen av forretningsmeldingene: