Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag

Sending av post til utskrift og forsendelse

Prosess for sending av papir post

Meldingen i Sikker digital post flyter mellom Aktørene slik det beskrives i flytdiagrammet under.

Ovordnet er meldingsflyten slik:

  1. Avsender1 sender en Digital postmelding via Meldingsformidler til Utskriftstjeneste
  2. Postkasse sender en eller fler Kvitteringsmeldinger til Meldingsformidler
  3. Avsender henter Kvitteringsmeldinger fra Meldingsformidler

(Meldinger prefikset eb: i diagrammet tilhører transportlaget, men er tatt med for å vise sammenhengen)

Prosess for sending av digitalpost

Prosess Fra Til Beskrivelse
DigitalPostmelding Avsender Meldingsformidler Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen
DigitalPostmelding Meldingsformidler Utskriftstjeneste Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Utskriftstjeneste har returnert en transportkvittering.
MottaksKvittering 2 Utskriftstjeneste Meldingsformidler Utskriftstjeneste sender en MottaksKvittering for å signalisere at utskriftstjenesten har mottatt og lagt meldingen klar til behandling.
LeveringsKvittering 3 Utskriftstjeneste Meldingsformidler Utskriftstjeneste sender en LeveringsKvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt.
ReturpostKvittering 4 Utskriftstjeneste Meldingsformidler Utskriftstjeneste sender en ReturpostKvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger.
HentKvittering Avsender Meldingsformidler Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer5

  1. Avsender bør også ha et aktivt forhold til statusen til en melding. Meldingsflytdiagrammet kan med fordel ses i sammenheng med tilstandsdiagrammet for sikker digital post.
  2. Mottakskvittering sendes så fort utskriftstjenesten har mottatt DigitalPostmelding og lagt den i kø for utskrift. Altså kort tid etter at DigitalPostmelding er sendt.
  3. Utskriftstjenesten samler sammen alle utskrifter til en utskriftsjobb hver dag. Når dette er fullført og posten er postlagt vil utskriftstjenesten sende over LeveringsKvittering. Disse vil dermed komme tilbake i daglige puljer til Avsender.
  4. ReturPostkvittering blir kun dersom returpost håndtering er bestilt i DigitalPostmelding. Returpost som er fysisk ødelagt slik at ikke posten kan identifiseres vil bli levert til returadressen oppgitt så lenge denne er leselig.
  5. Dette kan være alle typer kvitteringer, ikke bare Mottakskvitter og LeveringsKvittering