Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag  >  StandardBusinessDocument

Receiver

Identifikator  
Term Receiver
Definisjon Sluttmottaker i en meldingsprosess.
Kilde GS1
Kommentar Regler for hvem som opptrer som Receiver er beskrevet under.

*For digital post meldinger er Receiver

*For digital post kvitteringer er Receiver

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
Identifier 1..1 https://difi.github.io/felleslosninger/virksomhetsidentifikator.html  

XML eksempel

  <Receiver>
    <!-- orgnr avsender -->
    <Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
  </Receiver>