Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  feilhandtering

Forvaltning og tekniske feil

Forvaltningsmessige og tekniske feil

Dette er feil og feilsituasjoner som medfører at man ikke får/blir nektet kontakt med Meldingsformidler. Teknisk vil disse framstå som HTTP-feilmeldinger.

De mest aktuelle kodene er:

HTTP 400 Bad Request Meldingsformidler ikke i stand til å tolke meldingen. For eksempel kan ugyldig formatert XML
HTTP 401 Unathorized Ikke gyldig tilgang til tjenesten

Håndtering

For hjelp med denne type feil må en ta kontakt med Sentralforvalter