Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  feilhandtering

Transportfeil

Feil i transportlaget vil være feil relatert til transportprotokoll og meldingsutveksling. Transportlaget benytter AS 4 og feil i transportlaget skal følge
ebMS 3.0 spesifikasjonen for feilhåndtering Handling|</notextile>outline

I feilsituasjoner vil tjenestene returnere en SOAP-fault. Denne vil både inneholde en ebMS 3.0 SignalMessage som inneholder informasjon om feilen og en feilkode i SOAP bodyen.

Feilmeldinger kan bli returnert som standard SOAP-fault uten noen WS-security-header, og er dermed verken kryptert eller signert slik som andre meldinger er.
Dette er fordi feilmeldingene ikke inneholder informasjon som må integritets- eller konfidensialitetsbeskyttes, samt fordi noen feilsituasjoner gjør det umulig å kryptere og/eller signere feilmeldingen.

Feilhåndtering

Nedenfor er en ikke uttømmende liste over feilsituasjoner og hvordan de kan håndterest.

Feiltype? Hva gjør Avsender? Hva gjør Meldingsformidler(MF)? Hva gjør Postkasseleverandør(PK)? Hva gjør MF hvis PK svarer med soap fault?
WS-security Manuell håndtering SOAP-fault (EBMS-signal) SOAP-fault (EBMS-signal) Manuell håndtering
EBMS-feil Manuell håndtering SOAP-fault + EBMS-signal SOAP-fault + EBMS-signal Manuell håndtering
Skjemavalidering Manuell håndtering SOAP-fault + EBMS-signal SOAP-fault + EBMS-signal Manuell håndtering
Feil i SBD-signatur Manuell håndtering SOAP-fault + EBMS-signal SOAP-fault + EBMS-signal Manuell håndtering
Feil i SBDH Manuell håndtering SOAP-fault + EBMS-signal SOAP-fault + EBMS-signal Manuell håndtering
Intern feil i system Prøver på ny senere SOAP-fault + EBMS-signal (Other) SOAP-fault + EBMS-signal (Other) Prøver på ny senere

Følgende responser kan Avsender forvente å få tilbake dersom feilen over oppstår.

Feiltype? Respons
Kan ikke validere signaturene (manglende eller feil i signatur) EBMS error: SignatureValidation
Bruk av sertifikat fra uventet utsteder EBMS error: SignatureValidation
Feil signeringsalgoritmer EBMS error: PolicyNonCompliance
Ukjent organisasjonsnummer EMBS error: FailedAuthentication
Feil bruk av eller feil verdier på felter i EBMS EBMS Error: ValueInconsistent eller ValueNotRecognized
Feil bruk av eller feil verdier på felter i SBDH EBMS Error: ValueInconsistent eller ValueNotRecognized
Feil eller manglende signatur på SBD EBMS error: SignatureValidation
Sending av ukjente payloads som SOAP body EBMS error: FeatureNotSupported
Intern feil EBMS error: Other