Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  eksempler

Eksempler

På denne siden er det samlet eksempler på integrasjoner og meldinger som finnes tilknyttet sikker digital post.
Dette er ikke en uttømmende liste, og vi ber alle om å bidra med relevante eksempler.

Eksempler på java integrasjonsprosjekt

Eksempler på .Net integrasjonsprosjekt

Eksempler på forretningsmeldinger

Eksempler på transportmeldinger (transport + forretningsmelding)