Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  innledning

Arkitektur

Arkitektur

Løsningen består av fem sentral komponenter (aktører) foruten avsendere (Offentlige virksomheter) og mottakere (Innbyggere). Disse aktørene er:

 • Oppslagstjeneste for kontaktinformasjon: Offentlig virksomheters (avsenders) grensesnitt mot kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • Kontakt- og reservasjonsregistre: Register for innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Offentlig virksomhet har tilgang via Oppslagstjeneste for kontaktinformasjon.
 • Meldingsformidler: Offentlig virksomheters grensesnitt mot posttjenesten og som har ansvaret for å formidle post til innbygger, enten som digitale brev til innbyggers selvvalgte digitale postkasse, eller som papirbrev til innbyggers postadresse.
 • Digital postkasse: Innbyggernes grensesnitt mot posttjenesten og som har ansvaret for å gjøre tilgjengelig og oppbevare innbyggers digitale brev fra det offentlige.
 • Utskrift- og posttjeneste: Ivaretar sikker digital posttjeneste som en totalleverandør for post til innbygger fra det offentlige, ved å sende papirbrev til innbygger som ikke kan eller ønsker å motta digitale brev.

Figuren under viser en detaljering av posttjenesteaktørene, og flyten av informasjonsobjekter mellom aktørene.

detaljering av posttjenesteaktørene, og flyten av
informasjonsobjekter mellom aktørene

Offentlige virksomheter (avsendere) henter kontaktinformasjon til innbygger via oppslagstjeneste for kontaktinformasjon. Oppslagstjenesten henter kontaktinformasjon fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Innbygger er ansvarlig for at kontaktinformasjonen i registrene er oppdatert, og at de ikke legger inn skjermingsverdig kontaktinformasjon.

Når avsender har hentet kontaktinformasjon til innbygger, adresseres postforsendelsen helt frem til innbygger. Dette kan gjøres enten som digital post som krypteres ende-til-ende og adresseres til innbyggers digitale postkasse, eller som post som krypteres til utskrift- og posttjenesten og adresseres til innbyggers postadresse. Begge typer post sendes til meldingsformidler for videre transport.

Sende (ekspedere) post:

Stegene for Offentlige virksomheter for å sende (ekspedere) post er som følger:

 1. Post (informasjon) produseres i f.eks. fagsystem eller sak- og arkivsystem.
 2. Mottaker identifiseres med fødselsnummer eller d-nummer og mottakers kontaktinformasjon hentes ved bruk av Oppslagstjenesten. Forsendelsen adresseres og kontaktinformasjon legges til på bakgrunn av:
  #* reservasjonsstatus
  #* digital postkasseadresse
  #* varslingsadresse (epost og mobilnummer)
  #* sertifikatinformasjon (enten postkasseleverandørens eller postmottakerens sertifikat)
  #* postadresse brukes dersom mottaker har reservert seg eller ikke har en digital postkasse (postadresse leveres ikke av Oppslagstjenesten)
 3. Posten klargjøres gjennom at Avsender:
  #* tilpasser postforsendelsen til Sikker digital posttjenestens meldingsspesifikasjoner
  #* signerer postforsendelsen med Avsenders private nøkkel.
  #* sikrer postforsendelsen mot uautorisert innsyn ved å kryptere posten med sertifikatinformasjon fra Oppslagstjenesten.
 4. Postforsendelsen sendes til Meldingsformidleren
 5. Ekspedering av post avsluttes ved at utgående post loggføres

Prosessene for ekspedering og formidling av post er ytterligere detaljert i Arkitekturbeskrivelsen for Sikker Digital Posttjeneste.