Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  meldinger

FlyttetDigitalpostMelding

Identifikator  
Term FlyttetDigitalpostMelding
Definisjon En digital post med tilhørende Dokumentpakke som flyttes fra en postkasseleverandør til en annen
Kilde DIFI
Kommentar Denne meldingstypen brukes kun imellom Postkasseleverandørene og ikke av Avsender. Den brukes dersom Innbygger velger å flytte sin post over til en annen postkasseleverandør.

Det er den opprinnelige Dokumentpakken som skal sendes til ny postkasse ved flytting av post. Denne pakkes inn i en FlytteDigitalpostMelding.
Dette er en forretningsmelding som likner DigitalPostMelding, men med noe informasjon om statusen på posten.
Postkasseleverandøren som sender denne posten står som databehandler for meldingen.

Regler for hvilken post som kan flyttes

Post med følgende tilstander kan flyttes:

 • Post innbygger har behandlet.
 • Post som opprinnelig krevde varsling, der varsling er utført eller avsluttet som følge av innbyggers behandling.
 • Post som opprinnelig krevde åpningskvittering, som nå er åpnet og åpningskvittering er sendt.
 • Post som opprinnelig ikke kom med krav om åpningskvittering eller varslinger kan flyttes.

Post med følgende tilstander ikke kan flyttes:

 • Post som har en virkningsdato frem i tid.
  • Denne posten er ikke tilgjengelig/synlig for innbygger og kan dermed ikke flyttes.
 • Post som krever åpningskvittering, der innbygger ikke har åpnet brevet er ikke å betrakte som tilgjengelig
  • Postkasseleverandøren som mottar flyttet post kan ikke sende kvitteringer til opprinnelig avsender.
  • Dermed skal postkasseleverandøren først sikre at åpningskvittering sendes til Avsender før det er mulig å flytte posten.
 • Post der det er bestilt Varsling og varslingene ikke er ferdig utført
  • Postkasseleverandøren som mottar flyttet post kan ikke sende kvitteringer til opprinnelig avsender.
  • Dermed skal opprinnelig postkasseleverandør først sikre at alle bestilte varslinger blir utført eller at Avsender blir informert om at varsling har feilet før posten kan flyttes.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur
Avsender 1..1 sdp:Avsender
Mottaker 1..1 sdp:Mottaker
Dokumentpakkefingeravtrykk 1..1 sdp:Dokumentpakkefingeravtrykk
DigitalpostInfo 1..1 sdp:DigitalpostInfo
mottakstidspunkt 1..1 xs:date
aapnet 1..1 xs:string (TRUE / FALSE )