Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

DigitalpostInfo

Term DigitalpostInfo
Definisjon Informasjon til Postkasseleverandør for å presentere og behandle en sikker digital post melding
Kilde DIFI
Kommentar Dette er informasjon om den Digitalpostforsendelsen som vil bli brukt av Postkasseleverandør for å presentere og behandle den digitale posten. Den ikkeSensitiveTittelen vil bli brukt i dialogen med Innbygger dersom ikke Innbygger er autentisert på tilstrekkelig nivå. Den ikkeSensitiveTittelen vil også bli brukt i varsling til Innbygger. Når den digitale posten er dekryptert og innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå så vil Tittel i manifest-filen brukes.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
sikkerhetsnivaa 1..1 xs:int
Virkningsdato 0..1 xs:date
Virkningstidspunkt 0..1 xs:datetime
aapningskvittering 0..1 xs:string
ikkeSensitivTittel 1..1 Tekst
Varsler 0..1 Varsler