Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

ikkeSensitivTittel

Term ikkeSensitivTittel
Definisjon En tittel som ikke inneholder sensitiv informasjon
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Vil vises til Innbygger og brukes i varslinger/påminnelser på e-post og sms til Innbygger. Skal ikke inneholde sensitiv informasjon. Kan brukes på lavere sikkerhetsnivå enn det selve dokumentet er klassifisert på.

Dersom en forsendelse har sikkerhetsnivaa satt til 4 og Innbygger er innlogget på nivå 2 eller 3 vil ikkeSensitivTittel vises. Merk at Digipost ikke har støtte for ikkeSensitivTittel da de ikke har støtte for flere titler knyttet til en forsendelse. I Digipost brukes i stedet en standard hardkodet tekst i listevisningen; “Meldingen er låst” i de tilfeller der ikkeSensitivTittel skulle vært brukt. I varsel til innbygger vises teksten; “Du har fått en ny melding fra {avsender}”.

Attributter

Tittelen har et språk attributt som beskriver teksten. Språk attributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

Identifikator Kardinalitet Datatype
lang 1..1 spraak

Xml eksempel

<ikkeSensitivTittel lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</ikkeSensitivTittel>