Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

Dokumentpakkefingeravtrykk

Term Dokumentpakkefingeravtrykk
Definisjon Hash av den krypterte dokumentpakken
Datatype complexType
Kjelde DIFI

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype Beskrivelse
DigestMethod 1..1 ds:SignedInfo Referanse til Hash algoritmen brukt for lage hash
DigestValue 1..1 ds:DigestValue Base64 encoded Hash av den krypterte Dokumentpakken

Xml eksempel

<dokumentpakkefingeravtrykk>
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
      <ds:DigestValue></ds:DigestValue>
</dokumentpakkefingeravtrykk>