Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  transportlag  >  Meldingsutveksling

FormidleDigitalPostForsendelse

FormidleDigitalPostForsendelse

Mal/URI for P-Mode parametere som skal benyttes ved forretningsprosessen FormidleDigitalPostForsendelse. Oversikten er basert på P-Mode parametere som en AS4 Light Compliant MSH skal kunne forstå, men det er ikke alle av disse som er relevante for et Sikker Digital Post. Disse er markert med - ikke relevant -

Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et variabelsett. For disse er formen %variabelnavn% benyttet.

Generelle parametere

P-Mode Beskrivelse Verdi
PMode.ID Unik identifikator for paramtersettet %Sender%-“FormidleDigitalPostForsendelse”-%versjon/løpenummer%)
PMode.Agreement Unik identifikator for samarbeidsprotokollen “http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0/transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse”
PMode.MEP Message Exchange Pattern “http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way”
PMode.MEPbinding Retning på kommunikasjon, push eller pull “http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push”
PMode.Initiator.Party Identifikator for den som initierar sendingen %Sender%
PMode.Initiator.Role Rolle for den som initierar sendinga ”Avsender“
PMode.Initiator.Authorization.username - ikke relevant - - ikke relevant -
PMode.Initiator.Authorization.password - ikke relevant - - ikke relevant -
PMode.Responder.Party Identifikator for den som er mottaker %Receiver%
PMode.Responder.Role Rolle for den som mottar “urn:sdp:meldingsformidler”
PMode.Responder.Authorization.username - ikke relevant - - ikke relevant -
PMode.Responder.Authorization.password - ikke relevant - - ikke relevant -

Protokoll

P-Mode Beskrivelse Verdi
PMode[1].Protocol.Address   “HTTPS 1.1”
PMode[1].Protocol.SOAPVersion   “SOAP 1.2”

BusinessInfo

P-Mode Verdi
PMode[1].BusinessInfo.Service “urn:sdp:service:sdp”
PMode[1].BusinessInfo.Action “FormidleDigitalPost”
PMode[1].BusinessInfo.Properties[]: - ikke relevant -

ErrorHandling

P-Mode Verdi
PMode[1].ErrorHandling.Report.AsResponse true
PMode[1].ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer true
PMode[1].ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer true

Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

Sikkerhet

P-Mode Verdi
PMode[1].Security.WSSVersion “1.1”
PMode[1].Security.X509.Sign Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment
PMode[1].Security.X509.Signature.Certificate %Sender sitt sertifikat%
PMode[1].Security.X509.Signature.HashFunction “SHA-256”
PMode[1].Security.X509.Signature.Algorithm “RSA-SHA256”
PMode[1].Security.X509.Encryption.Encrypt - ikke relevant -
PMode[1].Security.X509.Encryption.Certificate - ikke relevant -
PMode[1].Security.X509.Encryption.Algorithm - ikke relevant -
PMode[1].Security.X509.Encryption.MinimumStrength - ikke relevant -
PMode[1].Security.UsernameToken.username - ikke relevant -
PMode[1].Security.UsernameToken.password - ikke relevant -
PMode[1].Security.UsernameToken.Digest - ikke relevant -
PMode[1].Security.UsernameToken.Nonce - ikke relevant -
PMode[1].Security.UsernameToken.Created - ikke relevant -
PMode[1].Security.PModeAuthorize false
PMode[1].Security.SendReceipt  
Pmode[1].Security.SendReceipt.ReplyPattern  

Eksempler

request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler