Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  testing

Postkasser til testbrukere

Testbrukere plukker man selv gjennom Skatteetatens Tenor-base: https://www.skatteetaten.no/skjema/testdata/

Digital postkasse i testmiljø krever at testbrukere:

  • Er registrert i test-folkeregisteret
  • Er registrert i Kontaktregisteret

Opprett en digital postkasse på en testbruker

En kan opprette postkasse på testbrukere på to ulike måter. Enten ved å benytte forenklet postkasseregistrering via Kontaktregisteret eller ved å registrere postkasse direkte hos hver enkelt postkasseleverandør. Begge deler er fort gjort og består kun av noen få klikk pr bruker.

Alternativ 1: Forenklet postkasseregistrering via Kontaktregisteret

Logg på https://minprofil.test.kontaktregisteret.no/ med TestID, velg postkasse og følg instruksene.

Alternativ 2: Registrer testbrukeren direkte i testmiljøet til postkasseleverandørene:

NB! For å opprette postkasse direkte i testmiljøet til e-Boks, krever det at testbrukeren har BankID. Ta kontakt med servicedesk@digdir.no for å få ordnet det på din testbruker.

Bytte postkasse for en testbruker:

Det er fullt mulig for brukere ha å flere digitale postkasser for private tjenester, men en kan bare ha en postkasse for brev fra det offentlige. Det offentlige har inngått avtale med e-Boks og Digipost om å levere digital postkasse til innbyggere for brev fra det offentlige. Innbygger kan fritt velge mellom disse, og kan når som helst bytte mellom postkasseleverandørene. For å kunne bytte må bruker ha opprettet konto/postkasse hos begge leverandørene på forhånd. Bytte av offentlig postkasse i testmiljøet gjøres igjennom brukerprofilen i kontakt og reservasjonsregisteret. (Merk at alle forutsetninger beskrevet i kapitlene over må være på plass)

Merk: Dersom det står: “Velg på norge.no” så har du ikke husket å opprette en postkasse og da vil du måtte gjøre det først.

Sjekke post

For å sjekke tilsendt post, logg inn i postkassen på https://difitest.digipost.no eller https://demo2-www.e-boks.no/privat?logontype=idporten

NB! Innlogging på e-Boks krever BankID. Ta kontakt med servicedesk@digdir.no for å få ordnet det på din testbruker.