Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  dokumentpakke

MIME types

Identifikator  
Term MIME types
Definisjon MIME type
Datatype fil

Følgende mimetypes er tillatt sendt i digital post til innbygger.
Visning av blant annet PDF, DOC, ODF og OOXML krever at brukeren har installert en viewer eller et annet program som kan vise det gjeldende formatet.

Filtype MIME type
pdf application/pdf
html text/html
xml application/ehf+xml
txt text/plain
odf application/vnd.oasis.opendocument.formula
odt application/vnd.oasis.opendocument.text
fods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
fodp application/vnd.oasis.opendocument.presentation
fodg application/vnd.oasis.opendocument.graphics
gif image/gif
jpeg image/jpeg
png image/png
doc application/msword
docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
zip application/octet-stream
Utvidelser:  
xml application/vnd.difi.dpi.bevis+xml
xml application/vnd.difi.dpi.lenke+xml
xml application/vnd.difi.dpi.arrangement+xml

Listen kan eventuelt utvides ved behov.