Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  dokumentpakke

Dokumentformat

Transportinfrastrukturen som brukes for å sende DPI-meldinger kan i utgangspunktet frakte en hver filtype fra avsender til mottaker, men det er begrenset hva tjenesteleverandørene som mottar meldingene (postkasseleverandører og utskrifts- og forsendelsestjenesten) håndterer, se oversikt over støttede MIME types.

Eksekverbare filer kan ikke sendes i Sikker digital posttjeneste.

Det utføres ingen endringer i innholdet i mottatte dokumenter. Linker, bilder eller referanser til annet innhold fjernes ikke og dokumentet blir vist i et eget vindu/frame.

Generelle regler for alle filer:

  • Alle filnavn skal være UTF-8

Spesielle regler knyttet til de enkelte dokument formatene: