Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  standardBusinessDocument

Sender

Identifikator  
Term Sender
Definisjon Avsender som har initiert en meldingsprosess mot meldingsutvekslingsrammeverket.
Kilde GS1
Kommentar Sender den som har signert Standard Business Document. Regler for hvem som opptrer som Sender er beskrevet under.

*For digital post meldinger er Sender

*For digital post kvitteringer er Sender

Propperteis

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
authority 1..1 Henviser til identitesautoritet. For orgnr angi iso6523-actorid-upis, for personnummer iso3166-1 Peppol ICD List
identifier 1..1 https://difi.github.io/felleslosninger/virksomhetsidentifikator.html Angis i på formen :

Eksempel

{
  "sender": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:123456789"
        }
      }
    ],
}