Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  utvidelser

Lenke utenfor brev

Definisjon Lenke utenfor brev
Mime-Type application/vnd.difi.dpi.lenke+xml
Datatype complexType
Kommentar Definerer en lenke som presenteres for innbygger i postkassen. Postkasseleverandøren kan vise en standard beskrivelse og tekst på knappen dersom de ikke er definert.
XSD resources/begrep/sikkerDigitalPost/xsd/utvidelser/lenke.xsd

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
url 1..1 HttpLenke
beskrivelse 0..1 LenkeBeskrivelseTekst
knappTekst 0..1 LenkeKnappTekst
frist 0..1 xsd:dateTime

Eksempel

brush: xml; toolbar: false
<lenke xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/lenke"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/lenke ../../xsd/utvidelser/lenke.xsd">
  <url>https://www.avsender.no/svar</url>
  <beskrivelse lang="nb">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
  <knappTekst lang="nb">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
  <frist>2017-10-01T12:00:00+02:00</frist>
</lenke>