Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  oversikt

Prosesser og dokumenttyper

Oversikt over de forskjellige dokumenttypene som vil bli brukt i DPI, og prosessene disse brukes under.

Processes

INNBYGGERPOST_DIGITAL_1_0

Title INNBYGGERPOST_DIGITAL_1_0
Description Brev til innbyggers digitale postkasse
Domain e-Government
Identifier urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:digital:ver1.0
Schema cenbii-procid-ubl

Documents

 • INNBYGGERPOST_DPI_DIGITAL_1_0
 • INNBYGGERPOST_DPI_FEILKVITTERING_1_0
 • INNBYGGERPOST_DPI_LEVERINGSKVITTERING_1_0
 • INNBYGGERPOST_DPI_AAPNINGSKVITTERING_1_0
 • INNBYGGERPOST_DPI_VARSLINGFEILETKVITTERING_1_0

INNBYGGERPOST_UTSKRIFT_1_0

Title INNBYGGERPOST_UTSKRIFT_1_0
Description Fysisk brev til mottaker
Domain e-Government
Identifier urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:utskrift:ver1.0
Schema cenbii-procid-ubl
Documents
 • INNBYGGERPOST_DPI_UTSKRIFT_1_0
 • INNBYGGERPOST_DPI_FEILKVITTERING_1_0
 • INNBYGGERPOST_DPI_LEVERINGSKVITTERING_1_0
 • INNBYGGERPOST_DPI_MOTTAKSKVITTERING_1_0
 • INNBYGGERPOST_DPI_LEVERINGSKVITTERING_1_0
 • INNBYGGERPOST_DPI_RETURPOSTKVITTERING_1_0
INNBYGGERPOST_FLYTTETPOST_1_0
Title INNBYGGERPOST_FLYTTETPOST_1_0
Description Brev som flyttes fra en digital postkasse til en annen
Domain e-Government
Identifier urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:flyttet:ver1.0
Schema cenbii-procid-ubl
Documents
 • INNBYGGERPOST_DPI_FLYTTET_1_0
 • INNBYGGERPOST_DPI_FEILKVITTERING_1_0
 • INNBYGGERPOST_DPI_LEVERINGSKVITTERING_1_0
Documents
Title Identifier Schema XSD Busniess message schema
INNBYGGERPOST_DPI_DIGITAL_1_0 urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:digital::1.0 busdox-docid-qns https://docs.digdir.no/resources/begrep/sikkerDigitalPost/nyinf/xsd/digitalpost.xsd https://docs.digdir.no/schemas/dpi/digitalpost.schema.json
INNBYGGERPOST_DPI_UTSKRIFT_1_0 urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:utskrift::1.0 busdox-docid-qns https://docs.digdir.no/resources/begrep/sikkerDigitalPost/nyinf/xsd/digitalpost.xsd https://docs.digdir.no/schemas/dpi/digitalpost.schema.json
INNBYGGERPOST_DPI_FLYTTET_1_0 urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:flyttet::1.0 busdox-docid-qns https://docs.digdir.no/resources/begrep/sikkerDigitalPost/nyinf/xsd/digitalpost.xsd https://docs.digdir.no/schemas/dpi/flyttedigitalpost.schema.json
INNBYGGERPOST_DPI_LEVERINGSKVITTERING_1_0 urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:leveringskvittering::1.0 busdox-docid-qns https://docs.digdir.no/resources/begrep/sikkerDigitalPost/nyinf/xsd/digitalpost.xsd https://docs.digdir.no/schemas/dpi/leveringskvittering.schema.json
INNBYGGERPOST_DPI_FEILKVITTERING_1_0 urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:feil::1.0   https://docs.digdir.no/schemas/dpi/feil.schema.json  
INNBYGGERPOST_DPI_AAPNINGSKVITTERING_1_0 urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:aapningskvittering::1.0 busdox-docid-qns https://docs.digdir.no/resources/begrep/sikkerDigitalPost/nyinf/xsd/digitalpost.xsd https://docs.digdir.no/schemas/dpi/aapningskvittering.schema.json
INNBYGGERPOST_DPI_MOTTAKSKVITTERING_1_0 urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:mottakskvittering::1.0 busdox-docid-qns https://docs.digdir.no/resources/begrep/sikkerDigitalPost/nyinf/xsd/digitalpost.xsd https://docs.digdir.no/schemas/dpi/mottakskvittering.schema.json
INNBYGGERPOST_DPI_VARSLINGFEILETKVITTERING_1_0 urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:varslingfeiletkvittering::1.0 busdox-docid-qns https://docs.digdir.no/resources/begrep/sikkerDigitalPost/nyinf/xsd/digitalpost.xsd https://docs.digdir.no/schemas/dpi/varslingfeiletkvittering.schema.json
INNBYGGERPOST_DPI_RETURPOSTKVITTERING_1_0 urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:returpostkvittering::1.0 busdox-docid-qns https://docs.digdir.no/resources/begrep/sikkerDigitalPost/nyinf/xsd/digitalpost.xsd https://docs.digdir.no/schemas/dpi/returpostkvittering.schema.json